Jaké držení myši používáte?

Existují 3 základní druhy držení a jejich různé modifikace.


Palm grip – držení celou dlaní

Jedná se o nejčastější metodu, kdy myš držíme celou dlaní. Tento styl se vyznačuje tím, že mezi rukou a myší jsou velké kontaktní plochy. Téměř celá ruka leží na povrchu myši. Jáma na ruce dosedá na vrchní vyboulený kryt myši. Tam se také nachází „ovládací centrum“. Myší pohybujeme tlakem dlaně na kryt a přitom jí držíme na jedné straně palcem a na druhé malíčkem nebo prsteníčkem a malíčkem. Prostředníček a ukazováček obvykle zcela leží na levém a pravém tlačítku. Pro stisk je většinou potřeba pohyb prstu na tlačítku. Samozřejmě jsou zde možné variace.

Palm grip se nejčastěji používá u ergonomických myší, které jsou speciálně tvarované buď pro levou, nebo pravou ruku. Jedná se asi o nejpohodlnější úchop, jelikož ruka vlastně „odpočívá“ na myši.
 

Výhody:

 • Jedná se o nejběžnější způsob užívání počítačové myši. Je nejpohodlnější pro hráče, kteří nejsou zvyklí na časté zvedání myši nebo neustálé přizpůsobování prstů.
   
 • Při tomto úchopu je hráč schopen dosahovat vyšších rychlostí pohybu po podložce.Jelikož celá ruka leží na myši a síla vychází z předloktí a zápěstí je to méně náročná metoda.

Nevýhody:

 • Občas je těžké sladit prsty a dlaň tak aby ovládání myši bylo pohodlné a účinné.
   
 • Vzhledem k tomu, že pohyb vychází z předloktní a zápěstí, jedná se o méně přesnou metodu.

 

Claw Grip – držení v drápech

Styl se podobá drápům ptáka odkud jeho název. Myš je držena špičkami ukazováčku a prsteníčku nebo malíčku, v jámě ruky je lehce opřena kvůli stabilizaci. Prsty jsou skrčeny. Hlavní rozdíl mezi palm a claw gripem je ten, že při claw gripu je pouze šest kontaktních míst mezi rukou a myší.

Zatímco při palm gripu je to téměř celá vrchní plocha myši. Stisk levého a pravého tlačítka je zajišťován konečky prstů.

Výhody:

 • Tento způsob poskytuje rychlé a hlavně přesné pohyby. Vhodné pro hráče co myš často zvedají, protože je stabilizována dlaní.
   
 • Drobné pohyby lze navíc provést pouze konečky prstů tak, že myš zasuneme či vysuneme z dlaně.
   
 • Levé a pravé tlačítko lze ovládat rychleji protože konečky prstů jsou vždy připraveny ke stisku.

Nevýhody:

 • Nejedná se o zcela přirozený úchop. Většina hráčů má tendenci palm gripu, proto je velmi těžké zvládnout claw grip precizně.
   
 • Protože pohyb je prováděn konečky prstů, může se rychleji projevit únava a tou způsobené nepřesné pohyby.

 

Fingertip grip – držení v prstech

Jedná se o jakousi variantu claw gripu, kdy myš držíme pouze konečky prstů. Na rozdíl od claw gripu je zde pouze pět kontaktních míst, odpadá opora v dlani. Hráč nepotřebuje stabilizaci pomocí dlaně a více mu záleží na kontrole a přesnosti myši.Tento styl se nejvíce užívá u malých myší s nízkým profilem. Poskytuje největší dávku přesnosti a rychlosti, ale zároveň může způsobovat velikou únavu ruky, jelikož je nutný velký pohyb prstů během hry.

Výhody:

 • Stejně jako claw grip i fingertip grip umožnňuje rychlé a přesné pohyby, navíc však nabízí větší agilitu.
   
 • Drobné pohyby lze dolaďovat pouze pohybem myši směrem dovnitř do dlaně. Směrem ven by musel hráč rychle přenastavit prsty na claw grip.
   
 • Levé a pravé tlačítko lze snadno a rychle ovládat.

Nevýhody:

 • Při tomto způsobu bude hráč pociťovat nejvyšší míru únavy. Má pouze 5 opěrných bodů a je třeba velkého úsilí pro stabilizaci a přesné pohyby myši.
 • Je těžké naučit se ovládat tento styl precizně.