28.04.2021

Lift off distance

Často se o něm mluví, ale víš co to je?

Než se dostaneme k tomu, co je to vlastně Lift-off distance (LOD), řekněme si v kostce něco o senzoru, jako takovém.

Princip senzoru myši

Každá myš má nějaký zdroj světla. Laserová má laserovou diodu a optická LED diodu. Paprsek, který ze zdroje vychází, projde skrz speciální optické prvky, jež ho rozptýlí tak, aby povrch osvětloval rovnoměrně. Od povrchu se odrazí zpět přes čočku, která ho zaměří a zaostří na snímací senzor. Z desítek až stovek obrázků za sekundu vyhodnocuje řídící jednotka myši posun jednotlivých obrázků vůči sobě a následně tyto údaje převádí do pohybu po osách X a Y. Výsledkem je pohyb kurzoru na monitoru příslušným směrem.
 


A co je tedy Lift-off distance (LOD)?
I na té největší podložce se občas dostaneme na její okraj a je třeba myš přemístit zpět na střed. Pokud ji takto přesouváme, nechceme tento pohyb přenášet na monitor. To se ale mnohdy stává. Je tomu tak proto, že senzor a paprsek jsou stále aktivní. Paprsek ozařuje povrch a senzor snímá jeho polohu. A hodnota Lift-off Distance nám říká, po jakou vzdálenost senzoru od podložky, se pohyb přenáší na monitor.

A jaké LOD je tedy dobré?

Obecně lze říci, že čím nižší LOD tím lépe. Ideální je, pokud ho lze přímo nastavit pomocí softwaru myši. My považujeme za dobrou hodnotu kolem 2 mm a méně.
 

Štítky článků

Technologie - klávesnice Technologie - myši Ostatní články Recenze - myši